Der findes tre måder at lære at spille guitar på - du kan se hvordan andre gør det, du kan
    spille efter noder eller du kan spille efter tabulatur. Her kan du få et overblik over nodesystemet og
    tabulatursystemet. 
 
    NODESYSTEMET
   
      Nodesystemet bruges mest indenfor klassisk guitar, men er en god ting at kunne, hvis man vil have
      de "finere nuancer" med. Indenfor folk, blues og ragtime guitar er anvendelsen af noder undtagelsen
      - her bruger man i stedet for tabulatursystemet.
   
      Et nodesystem har fem nodelinjer, som kan udvides med "bilinjer". Først i nodesystemet har vi den
      såkaldte "G-nøgle" - krøllen på denne G-nøgle markerer hvor tonen "g" ligger. Det er den tone der 
      fremkommer hvis du slår guitarens G-streng løst an. Nodealfabetet består af tonerne a-b-c-d-e-f-g.
      Mellem disse toner er der et helt "tonetrin" undtagen mellem tonerne b-c og e-f. Her er der kun et
      halvt trin! Tæller man op, har vi altså i alt 12 toner at gøre godt med (halvtonetrin). De toner ser ud
      som følger a-#a(Ьb)-b-c-#c(Ьd)-d-#d(Ьe)-e-f-#f(Ьg)-g-#g(Ьa), hvorefter vi igen vender tilbage til
    tonen a - denne gang en oktav højere! Tegnet # ("kryds for") betyder at en tone er hævet ½ trin,
    mens tegnet "Ь" ("be for"), betyder at tonen er sænket ½ trin. Så en forhøjet "g" dvs "#g" er altså
    den samme tone som en sænket tone a dvs. "Ьa". Med dette alfabet er du hermed i stand til at
    finde alle tonerne på guitarens gribebræt. Ser vi på den løse g-streng var det jo tonen "g" vi fik når 
    vi slog strengen løst an. Sætter vi nu pegefingeren i første bånd på g-strengen og slår den an får 
    vi tonen "#g" (eller "Ьa"). Flytter vi fingeren ned i 2. bånd får vi tonen "a". I tredje bånd tonen "#a"
    ("Ьb") osv. Prøv selv at tælle dig frem til tonerne på de andre strenge!
 
    Disse 12 toner er alle dem vi kan bruge, men nu er der jo mange flere toner på gribebrættet, men
    disse toner er faktisk de samme toner som de 12, blot er de nu højere eller lavere. Prøv f.eks at slå 
    den løse g-streng an samtidig med at du også slår den lyse e-streng an, mens du holder venstre hånds 
    pegefinge ned i 3. bånd. Du kan høre de lyder ens! Tonen på den lyse e-streng er nemlig også tonen 
      g blot en oktav højere end den løse g-streng vi slog an. En oktav omfatter altså alle 8 toner hvis vi
      tæller de "rene" toner og alle 12 toner hvis vi tæller de forhøjede (formindskede) toner med! 
     
    Disse "toneintervaller" behøver vi ikke bare som "oktaver" - vi kan sætte dem sammen på flere måder.
    Afstanden mellem den samme tone f.eks. g - kaldes en prim, mellem to toner en sekond osv. - terts,
    kvart, kvint, sekst, septim og til sidst oktav.  
 
    På woodlyds kurser går vi mere i dybden med nodesystemet, hvis interessen er der...! 
 
    TABULATURSYSTEMET 
   
      Tabulatursystemet er ældre end nodesystemet og en mere intuitiv metode at notere musikken på. 
    I stedet for de 5 nodelinjer har vi nu guitarens 6 strenge repræsenteret vandret i tabulatursystemet.
    På figuren til venstre kan du se, hvordan det ser ud! Et tal angiver, at strengen skal slås an. Skal den slås 
    løst an, angiver vi det med et 0, ellers bruger man de andre tal til at markere i hvilket bånd fingeren skal 
    trykkes ned. Når der altså står et 1-tal i figuren til venstre betyder det, at vi skal placere fingeren
    i første bånd på 2 streng (B strengen). Et 3-tal markerer, at den dybe A-streng skal trykkes ned i det 
    3. bånd - simpelt! Stregerne markerer om der er tale om fjerdedelsslag eller om der er tale om  
    ottendele. De sidste skal altså spilles dobbelt så hurtigt som de første!  
 
    Tabulatursystenet er altså med andre ord meget let at forstå, og vi bruger det på alle vore kurser. 
   
  >> Du kan se et eksempel her....      Både i nodesystemet og i tabulatursystemet er der selvfølgelig en række andre ting vi skal kunne 
    beskrive - slides, hammer-on's, takten osv. Det tager vi selvfølgelig også fat på på kurserne.
      
      SKALAER 
   
     

GuitarCodex v.2.1 (build 002)

 

 

 

 

 

   
   
 
                 
woodlyd :: kirkegade 3, 8881 thorsø :: (+45) 97 20 88 28 / (+45) 21 80 64 88 :: info@s-e-s.dk :: www.s-e-s.dk/woodlyd.htm